Auteursarchief: Ed Sleijpen

Covid-19 maatregelen per 19-5-2021

Met ingang van woensdag 19 mei a.s. mag er weer binnen gesport worden. Dit betekent naast tafeltennis en Dynamic tennis ook de activiteiten van de zaalhuurders.

Voorwaarden :

 • Geen gebruik van kleedkamers, douches en kantines;
 • Geen dubbelspel spelen;
 • Buiten het sporten om geldt in de zaal een 1,5 meter afstandsregel voor personen boven 18 jaar;
 • Maximaal 30 personen in de zaal inclusief trainers;
 • Registratieplicht.
 • Iedereen draagt binnen een mondkapje , maar tijdens het sporten is dat niet nodig.

Met hartelijke groet,
Jaap Versteeg Secretaris TTV WesterzichtNieuwe maatregelen

Helaas door alle corona maatregelen zijn wij genoodzaakt de zaal te sluiten ingaande vanaf nu en sowieso t/m 19 januari Dit betekent dus dat er geen trainingen e.d. meer zullen plaatsvinden tot nader order
Het bestuur TTV Westerzicht

Erelid TTV Westerzicht

7-12-2020
Voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging en zijn jarenlange voorzitterschap is Ger van Leeuwen benoemd tot erelid van TTV Westerzicht.
Deze titel en oorkonde kreeg Ger bij het afscheid van zijn voorzitterschap tijdens de laatste bestuur vergadering van 2020
Ger van harte gefeliciteerd

Tafeltennis voor beginners tot en met 12 jaar

Op maandagmiddag 16u-17u en donderdagmiddag van 16.30u-17.30u kunnen beginners terecht om te leren tafeltennissen.
Wil je hieraan meedoen?
Stuur dan eerst een mail naar jeugdtrainer@ttvwesterzicht en meld je aan met je naam en leeftijd en of je ervaring hebt met tafeltennis.
Na aanmelding krijg je een mail terug en nodig ik je uit voor de eerst volgende les

Ed Sleijpen, jeugdtrainer TTV Westerzicht

* 3x gratis meetrainen om daarna te beslissen of je lid wilt worden

Competitie senioren/jeugd uitgesteld per 14-10-2020

Berichtgeving van de Senioren en jeugd competitie leiding:
Zoals jullie waarschijnlijk tijdens de persconferentie van onze premier Mark Rutte hebben vernomen, is het vanaf vandaag verboden om amateurwedstrijdsport te bedrijven. Dit houd in dat wij, de competitiecommissie en adviesgroep competitie, hebben besloten om de competitie stil te leggen. Dit betekent niet dat de competitie is afgebroken. De gisteren afgekondigde maatregelen zijn voor de komende vier weken met een evaluatiemoment over 2 weken.

De competitiecommissie en adviesgroep competitie zullen de berichtgeving nauwlettend in de gaten en zullen er alles aan doen om alle mogelijkheden te bekijken om de competitie uit te kunnen spelen.

Als er nieuwe berichten zijn, die aanleiding geven van wijzigingen, zullen wij iedereen zo spoedig mogelijk inlichten.

Maar vergeet niet, we kunnen allemaal een bijdrage leveren aan het indammen van het virus. Houd je allemaal aan de maatregelen, alleen dan kunnen we het virus bestrijden en kunnen we weer competitie spelen.

Samen kunnen we corona aan!!!

JCL en SCL NTTB ZuidWest

Berichtgeving van de NTTB 14-10-2020 i.v.m. nieuwe corona regels


Aan de voorzitters, secretarissen, penningmeesters en wedstrijdsecretarissen
van de verenigingen van de Nederlandse Tafeltennisbond, de Afdelingsbesturen,
Bondsraadsleden, competitieleiders, Hoofdbestuur en personeel

Informatie naar aanleiding van de besluiten van het kabinet van 13 oktober 2020 14 oktober 2020

Geachte verenigingsbestuurders,
U zult ongetwijfeld, net als wij, met grote zorgen de berichtgeving en ontwikkelingen van de afgelopen weken hebben gevolgd. Dinsdagavond heeft de rijksoverheid verscherpte maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren komen er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten [met een aanvulling voor tafeltennis] vanaf 14 oktober 22:00 uur:
* Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden. [Voor tafeltennis betekent dat: geen dubbel meer spelen!]
* Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. [Kinderen in deze leeftijdsgroep mogen wel dubbel spelen!]
* Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
* Er worden geen competitiewedstrijden gespeeld. [De competitie wordt per direct uitgesteld!]
* Voor topsporters gelden uitzonderingen. [De definitie topsporters is al eerder dit jaar gegeven. Het gaat hier om sporters met een A-status en selectiestatus. De Tafeltennisbond maakt detailafspraken met NOCNSF en het CTO Papendal].
* Publiek bij sport is niet toegestaan.
* Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. Gerard Dielessen (NOCNSF) heeft hierover het volgende gezegd: “Jammer dat het de Nederlandse samenleving niet is gelukt om de lage cijfers van het begin van de zomer vast te houden. Helaas heeft het kabinet daarom stevige maatregelen moeten nemen. Het is verstandig dat de sport wel open blijft, zodat de sportdeelname hopelijk niet al te veel zal dalen. En dat is dan weer goed voor de algemene volksgezondheid en voor de juist nu zo noodzakelijke weerbaarheid van iedereen.”
Zoals u weet volgt de Nederlandse Tafeltennisbond samen met andere bonden de besluiten van de overheid en NOC*NSF. Hiermee willen wij ook als tafeltennissport een bijdrage leveren aan het bestrijden van de uitbreiding van het virus. In het kort samengevat betekent dit: geen competitiewedstrijden, wel trainingen en vrij spelen. Wij roepen dan ook alle verenigingen op de bestaande protocollen voor trainingen te volgen en onnodige reisbewegingen te voorkomen.
Dat is een zware tegenslag voor vele sporten en zeker ook voor tafeltennis. Gelukkig mogen wij in een aangepaste setting blijven trainen. Als Hoofdbestuur blijven wij de ontwikkelingen volgen en hopen we dat op termijn weer competitiewedstrijden gespeeld mogen worden en dat de competitie kan worden
hervat. De overheid heeft aangegeven dat op 27 oktober nieuwe informatie komt. Wij gaan in de tussentijd met onze afdelingen in beraad om af te stemmen hoe wij op de ontwikkelingen gaan reageren en op welke manier wij de competitie het beste denken te kunnen hervatten.
Ook denken we na of en op welke wijze we clubs en spelers tegemoet kunnen komen voor het opnieuw tijdelijk niet kunnen spelen van competitie. De coronacrisis heeft een grote financiële impact, zowel op spelers, de clubs als de bond. Mogelijk zal de Bondsraad een uitspraak moeten doen over dit onderwerp.
Hier vindt u veel antwoorden als u nog vragen hebt!
Graag verwijzen wij u naar het coronadossier op www.nttb.nl en naar de volgende officiële berichten:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol (Hier staat altijd het actuele document.)
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

Bericht van de voorzitter NTTB
Net als de vorige brieven wil ik eindigen met een paar persoonlijke woorden. Ik vind het net als u bijzonder zuur dat we voor de tweede keer dit jaar worden gedwongen om de competitie stil te leggen. Gelukkig mogen we wel blijven trainen en ik hoop dan ook dat u hiermee de tijd tot aan het weer mogen hervatten van de competitie zo goed als mogelijk kan overbruggen. Als iedereen zich aan de inmiddels overbekende regels houdt, 1,5 meter afstand houdt, het hygiëneprotocol volgt, niet dubbelt, zo min mogelijk reist, enz. heb ik er goede hoop op dat wij binnen niet al te lange tijd de competitie kunnen hervatten en de sportieve strijd weer met elkaar aan kunnen gaan. Laten wij gezamenlijk de handschoen oppakken en corona overwinnen. Tot die tijd vraag ik u: volg de maatregelen en blijf gezond! Ik wil eindigen met mijn bekende slogan: De NTTB zijn en blijven we samen.
Uw voorzitter
Jan Simons

REGELS VOOR DE ZAAL IN CORONATIJD met ingang van 01-09-2020

01-09-2020
REGELS VOOR DE ZAAL IN CORONATIJD met ingang van 01-09-2020 .
Aanleiding: uitbraak van Coronapandemie sinds februari 2020. Eerste ingreep door het bestuur op 10 maart met handen wassen. Zaal gesloten op 13 maart, heropend op 1 juli. 

 1. Ieder die zich niet helemaal gezond voelt blijft thuis. Wie een huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten; wie kortgeleden corona infectie heeft gehad; wie de laatste 2 weken contact heeft gehad met een huisgenoot/gezinslid met corona infectie en wie zelf nog in quarantaine is mag niet naar de zaal komen. Sporters die kennelijk ziek zijn, hoesten of niezen kunnen naar huis gestuurd worden door de leider op dat moment of barmedewerker.
 2. De anderhalve meterregeling is leidraad voor deze regels. Geef ieder ander daarom de ruimte, houd steeds anderhalve meter afstand. Tijdens het spel geldt dit niet voor de spelers en voor jeugd onder de 18 jaar geldt geen beperking tot elkaar, maar wel tot ouderen. ( jeugd jonger dan 13 jaar is helemaal vrij).
 3. Er mogen niet meer dan 20 personen tegelijk in de zaal aanwezig zijn inclusief barmedewerkers. Als dat aantal is bereikt moet een nieuwkomer dus wachten tot een ander naar buiten komt.
 4. Om verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen mag een speler maar naar twee spelperioden per week komen
 5. De bar is nauw om anderhalve meter te kunnen handhaven. Er mogen dus alleen 6 personen zich in de bar ophouden, anders dan de barmedewerkers, zittend tegen de achtermuur met anderhalve meter tussenruimte.
 6. De dames- en de herenkleedkamer zijn open, maar de hygiëneregels en anderhalve meterafstand moeten in acht worden genomen. Kom bij voorkeur dus aan in spelkleding.
 7. De douches blijven dicht; dus thuis douchen. De toiletten natuurlijk alleen bij hoge nood te gebruiken. De bovenkamer is gesloten.
 8. De ventilator en de afzuiging in de bar worden meteen bij het begin van het gebruik van de zaal op maximaal aangezet.
 9. ‘Bij binnenkomst ligt er een presentielijst waarop de speler zijn naam zet, zodat die zo nodig teruggevonden kan worden, maar ook waarmee die aangeeft dat hij alle vragen op de lijst met gezondheidsvragen die daar ligt met nee beantwoordt. (zie punt 1). De formulieren worden voor geen enkel ander doel gebruikt; ze worden twee weken bewaard, waarna ze vernietigd worden.
 10. Bij binnenkomst  worden de handen ontsmet door te wassen met zeep of met handalcohol. Ieder zorgt dat die papieren zakdoekjes bij de hand heeft voor onverwachte hoest/niesbuien.
 11. Er is eenrichtingsverkeer met de klok mee: van de ingang meteen links naar de herenkleedkamer, rechtsaf naar de tafels en tussen de tafels door, naar rechts en terug naar de uitgang/zithoek.(zie de pijlen op de wand)
 12. Er kan van speelhelft gewisseld worden, maar volg dan de richting met de klok mee ( is linksom)
 13. Aan 4 tafels kan gespeeld worden, ze staan ver genoeg uit elkaar, gescheiden door hekjes
 14. Tussen  de eerste tafel en de bar wordt een zitje klaar gezet met stoelen op anderhalve meter afstand (afgezet met hekjes); sjouw niet met de stoelen.
 15. Er worden geen handen geschud, noch geknuffeld. Een knikje moet voldoen bij de begroeting, bij de felicitatie en om te bedanken.
 16. Ook dubbelspel kan plaats vinden; na het spel geldt de anderhalve meterregeling weer.
 17. Omdat het balletje steeds met de vingers aangeraakt wordt, wordt het na de wedstrijd ontsmet met alcohol voordat het de koker in gaat . De tafels worden bij het begin van elke sessie schoon gemaakt met een sopje.
 18. Dynamic Tennis kan doorgaan met enkelspel en dubbelspel.( maar tijdelijk nog gesloten)
 19. Wissel geen batjes uit. Reinig de rackets met alcohol tussen de partijen
 20.  Een barbestelling wordt op afstand gedaan, waarna de barmedewerker de consumptie op de hoek van de bar plaatst, waar die wordt opgehaald. (De regel dat geen consumpties in de zaal mogen worden gebracht, vervalt dus tijdelijk). Lege glazen worden teruggezet op een tafeltje bij de baringang.
 21. Barmedewerkers dragen handschoenen. Contant geld  kan hierdoor wel gebruikt worden
 22. Deurkrukken en kranen worden bij het begin van elke sessie met alcohol schoon gemaakt tijdens de spelsessies (door barmedewerker).  Aan het eind van elke spelsessie worden de wc’s schoon gemaakt.

22. De regels gelden ook voor bezoekers zoals competitiegasten, publiek.

Tot slot:
Sportief gedrag met respect voor de andere leden/spelers waarbij de ander afstand gegund wordt en ruimte, is nu van groot belang. Premier Rutte legt steeds de nadruk er op dat we het samen moeten doen, maar hier geldt ook dat ieder zich individueel moet inspannen en zijn eigen verantwoordelijkheid moet dragen, en ook anderen daar op mag aanspreken.
De zaal is open:
maandag  16.00 uur tot 17.00 uur – jeugd tot 12 jaar (beginners)
19.00 uur tot 21.00 uur – training voor competitie
dinsdag     09.00 uur tot 10.00 uur – Gym.Ver. DIOS 
10.30 uur tot 11.30 uur – Zumba
13.30 uur tot 17.00 uur – senioren/recreanten
19.00 uur tot 20.00 uur – jeugd vanaf 12 jaar
20.30 uur tot 21.30 uur – dansles
woensdag  13.00 uur tot 17.00 uur – dynamic tennis Tijdelijk dicht
19.00 uur tot 24.00 uur – vrij voor allen
donderdag  09.30 uur tot 11.00 uur – Gym.Ver. DIOS
16.30 uur tot 17.30 uur – jeugd tot 12 jaar (beginners)
19.00 uur tot 20.00 uur – jeugd vanaf 12 jaar
vrijdag       10.30 uur tot 11.30 uur – Zumba
19.00 uur tot 24.00 uur  als er competitie is, anders tot 21.00 uur
zaterdag    12.00 uur tot 17.00 uur – jeugdcompetitie (geen training)

Dit stuk is geschreven met raadpleging van de Afwegingen Binnensport van de Rijksoverheid, met Aanvullingen van de NTTB en met raadpleging van het Algemeen Protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF van 10 augustus 2020. Het bestuur houdt de ontwikkelingen goed  in de gaten zodat, zo dra het kan, de maatregelen versoepeld worden.
Van het bestuur,
TTV Westerzicht, 01-09-2020
ACJ

Zomervakantie voorbij, trainen jeugd weer van start

Nu de zomervakantie weer voorbij is gaan we weer met de gewone jeugdtrainingen van start
Voor beginners kan dit op de volgende dagen/tijden:
– Maandagmiddagen van 16u-17u en de donderdagmiddagen van 16.30u-17.30u
Nieuwe starters kunnen zich dan aanmelden via ttvwester@ttvwesterzicht.nl en kunnen zich ook aanmelden direct aan de zaal, 10 minuten vóór aanvang van de trainingstijden aanwezig zijn
Voor de gevorderden kan dit op de volgende dagen/tijden:
– Dinsdagavonden en donderdagavonden van 19u-20u.
Ook hier graag 10 minuten voor aanvang trainingstijden aanwezig zijn
Uiteraard worden de Covid-19 regels in acht genomen en kan er momenteel géén gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, dus kom je trainen dan ervoor zorgen dat je al in je sportkleding naar de zaal komt
Namens Hans en Ed, jeugdtrainers TTV Westerzicht

Regels in Coronatijd 29-6-2020 / zaal open per 1-7-2020

29-06-2020
REGELS VOOR DE ZAAL IN CORONATIJD met ingang van 01-07-2020 (voorlopig tot 1 september)
Aanleiding: uitbraak van Coronapandemie sinds februari 2020. Eerste ingreep door het bestuur op 10 maart met handen wassen. Zaal gesloten op 13 maart.

 1. Ieder die zich niet helemaal gezond voelt blijft thuis. Wie een huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten; wie kortgeleden coronainfectie heeft gehad; wie de laatste 2 weken contact heeft gehad met een huisgenoot/gezinslid met coronainfectie en wie zelf nog in quarantaine is mag niet naar de zaal komen.
 2. De anderhalvemeterregeling is leidraad voor deze regels. Geef ieder ander daarom de ruimte.  Tijdens het spelen geldt geen afstandsbeperking, zodat dubbelspel is toegestaan. (Voor jeugd tot 18 jaar geldt deze beperking onderling niet, wel houden zij die afstand tot volwassenen/de trainer)
 3. Er mogen niet meer dan 20 personen tegelijk in de zaal aanwezig zijn inclusief barmedewerkers. Als dat aantal is bereikt moet een nieuwkomer dus wachten tot een ander naar buiten komt. Een hele middag spelen zal dus soms niet kunnen. Verstandig zal het dan ook zijn om niet allen tegelijk aan te komen maar om dit gespreid te doen en daarvoor afspraken te maken.
 4. Om verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen mag een speler maar naar één en de zelfde spelperiode per week komen.
 5. De bar is nauw om anderhalve meter te kunnen handhaven. Er mogen dus alleen 4  personen zich in de bar ophouden, anders dan de bar medewerker, zittend tegen de achtermuur met anderhalve meter tussenruimte.
 6. De dameskleedkamer en de herenkleedkamer zijn op slot.  Kom dus aan in spelkleding.
 7. De douches mogen niet worden gebruikt. De toiletten natuurlijk alleen bij hoge nood. De bovenkamer is gesloten.
 8. De ventilator en de afzuiging in de bar worden meteen bij het begin van het gebruik van de zaal op maximaal aangezet.
 9. ‘Bij binnenkomst ligt er een register waarin de speler zijn naam zet, zodat die zo nodig teruggevonden kan worden, maar ook waarmee die aangeeft dat hij alle vragen op de lijst met gezondheidsvragen die daar ligt met nee beantwoordt. (zie punt 1) Het register wordt 4 weken bewaard.
 10. Bij binnenkomst  worden de handen ontsmet door te wassen met zeep of met handalcohol. Ieder zorgt dat die papieren zakdoekjes bij de hand heeft voor onverwachte hoest/niesbuien.
 11. Er is eenrichtingsverkeer met de klok mee: van de ingang meteen links naar de herenkleedkamer, rechtsaf naar de tafels en tussen de tafels door naar rechts en terug naar de uitgang/zithoek.(zie de pijlen op de wand)
 12. Aan 5 tafels kan gespeeld worden, ze staan ver genoeg uit elkaar (4,5×9 meter), gescheiden door hekjes
 13. Tussen  de eerste tafel en de bar wordt een zitje klaar gezet met stoelen op anderhalve meter afstand (afgezet met hekjes); sjouw niet met de stoelen.
 14. Er worden geen handen geschud, noch geknuffeld. Een knikje moet voldoen bij de begroeting, bij de felicitatie en om te bedanken.
 15. Tijdens een partijtje/wedstrijd wordt niet van speelkant gewisseld; (kies van te voren na toss?)
 16. Omdat het balletje steeds met de vingers aangeraakt wordt, wordt het na de wedstrijd ontsmet met alcohol voordat het de koker in gaat .  De tafels worden aan het begin van de spelsessie en aan het eind met alcohol gereinigd.
 17. Dynamic Tennis kan doorgaan ook met dubbelspel, maar waar niet gespeeld wordt geldt de anderhalve meter tussenafstand.
 18. Wissel geen batjes uit. Reinig de rackets met alcohol tussen de partijen.
 19.  Een barbestelling wordt op afstand gedaan, waarna de barmedewerker de consumptie op de hoek van de bar plaatst, waar die wordt opgehaald. (De regel dat geen consumpties in de zaal mogen worden gebracht, vervalt dus tijdelijk). Lege glazen worden teruggezet op een tafeltje bij de baringang.
 20. Barmedewerkers dragen handschoenen. Contant geld  kan hierdoor wel gebruikt worden
 21. Deurkrukken en kranen worden elk uur met alcohol schoon gemaakt tijdens de spelsessies (door barmedewerker).  Aan het eind van elke spelsessie worden de wc’s schoon gemaakt.
 22. De barmedewerker is tijdens de spelsessie toezichthouder. Hij/zij kan terugvallen op het bestuur.

  Tot slot:
  Sportief gedrag met respect voor de andere leden/spelers waarbij de ander afstand gegund wordt en ruimte, is nu van groot belang. Premier Rutte legt steeds de nadruk er op dat we het samen moeten doen, maar hier geldt ook dat ieder zich individueel moet inspannen en zijn eigen verantwoordelijkheid moet dragen, maar ook anderen daar op mag aanspreken.
  De zaal wordt open gesteld:
  maandag  17.00 tot 18.00 uur     jeugd tot 18 jaar
  19.00 tot 21.00 uur    training voor competitie
  dinsdag    13.30 tot 15.00 uur    senioren/recreanten
  woensdag 13.00 tot 17.00 uur   dynamic tennis
  19.00 tot 21.00 uur           vrij voor allen
  donderdag gesloten
  vrijdag    19.00 tot 21.00 uur      vrij voor allen (vanaf 27-07)

  Dit stuk is geschreven met raadpleging van de Afwegingen Binnensport van de Rijksoverheid,  en met suggesties van de NTTB  (die weer zijn gebaseerd op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten NOC*NSF). Het bestuur houdt de ontwikkelingen goed  in de gaten zodat, zo dra het kan, de maatregelen versoepeld worden.
  Van het bestuur,
  TTV Westerzicht, 29-06-2020