Auteursarchief: Ed Sleijpen

Mededeling van de NTTB inzake corona virus 24-3-2020

Beste leden, verenigingsbestuurders en afdelingsbestuurders,
In ons bericht van 12 maart jl en de daaropvolgende dagen hebben wij de afdelingsbesturen en de voorzitters en secretarissen van uw vereniging geïnformeerd dat het Hoofdbestuur het besluit heeft genomen om de landelijke competities tot en met 6 april stop te zetten en de accommodaties tot en met 6 april te sluiten. Wij volgden hierin de richtlijnen van NOC NSF en het RIVM. Deze besluiten zijn door alle afdelingen overgenomen.
Inmiddels zijn door het kabinet nieuwe maatregelen genomen die rechtstreeks gevolgen hebben voor ons als bond en voor u als afdelingen, verenigingen en leden.
Het Hoofdbestuur is vandaag bij elkaar gekomen en heeft in de lijn met de eerdere besluiten en de gegeven adviezen de volgende besluiten genomen:
* De landelijke voorjaarscompetitie wordt beëindigd. In de landelijke seniorencompetities volgt geen promotie/degradatie uit de verschillende klassen en evenmin van en naar de afdelingsklassen Deze voorjaarscompetitie wordt geen finale gehouden voor het behalen van het landskampioenschap dames, heren en jeugd. In september zal de landelijke seniorencompetitie met de indelingen van de voorjaarscompetitie 2020 in zijn geheel opnieuw worden gespeeld Uiteraard mogen wel teamwijzigingen worden aangebracht en spelers worden toegevoegd
Voor de eredivisies en 1 e divisie en de landelijke jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie Wij gaan er van uit dat de afdelingen deze lijn zullen volgen voor de afdelingscompetities;
* Alle door de NTTB of onder auspiciën van de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vóór 1 augustus 2020 komen te vervallen;
* Het Topsportstatuut wordt tot 1 augustus 2020 buiten werking gesteld ( dit betreft met name
de selecties voor internationale toernooien)
* In lijn met de eerdere berichtgeving worden de accommodaties gesloten tot 1 juni 2020;
* Afdelings Leden Vergaderingen (ALV s) worden niet gehouden Het Hoofdbestuur zal een verzoek tot toestemming indienen bij de leden van de Bondsraad om de ALV’s van de afdelingen te mogen verzetten tot een datum ná 1 juni 2020;
* Als verenigingen in financiële problemen komen door het achterblijven van inkomsten kunnen ze het Hoofdbestuur verzoeken om de kwartaalcontributies van het 2e en 3e kwartaal pas later in het 4e kwartaal te betalen. Wij realiseren ons als Hoofdbestuur dat u als afdeling en vereniging maar niet in de laatste plaats u als lid behoorlijk worden getroffen door de maatregelen zoals ze op dit moment worden genomen door het kabinet. Maar ze zijn onvermijdelijk en moeten er voor zorgen dat we op termijn weer verder kunnen met
onze mooie sport. Het Hoofdbestuur doet ook een nadrukkelijke oproep aan de leden om hun contributie, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, te blijven voldoen. Uw vereniging heeft het vaak door het wegvallen van bar-inkomsten en overige inkomsten toch al moeilijk genoeg.
Tenslotte nog enkele woorden van mij persoonlijk als voorzitter van onze bond aan u.
Het motto van de NTTB is al een aantal jaren: “De NTTB dat zijn wij samen”. Dit motto heeft wat mij betreft in deze periode een bijzondere betekenis. Juist nu, op de momenten waarop het virus grote invloed heeft op onze gezondheid, de economie en niet in de laatste plaats op onze manier van leven.
We kunnen op verschillende manieren betekenis geven aan het bovenstaande motto door in deze periode wat extra aandacht te hebben voor elkaar. Bel, app, mail of schrijf een kaartje of brief aan je teamgenoten, of dat lid waarvan je weet dat hij of zij over weinig persoonlijke contacten beschikt of het gewoon moeilijk heeft. Wissel leuke herinneringen uit en bedenk met elkaar mogelijkheden waarop je wel met elkaar dingen “samen kan doen”. Onze sport leent zich voor vele alternatieve vormen en spelvormen. Ik zie op de verschillende social media al voorbeelden voorbijkomen.
Respecteer de maatregelen van het kabinet en blijf gezond, zodat we na het voorbijgaan van deze crisis weer met elkaar kunnen genieten van onze mooie sport en van elkaar.
Want: DE NTTB ZIJN EN BLIJVEN WE SAMEN.
Namens het Hoofdbestuur van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Jan Simons

Berichtgeving van het bestuur inzake Corona virus 13-3-2020

Vlissingen, 13 maart 2020

Betreft: Coronaviruspandemie
Beste tafeltennissers en andere zaalgebruikers,
Het Coronavirus is inmiddels onder ons op Walcheren.
Het beleid in het land om de verspreiding te vertragen is duidelijk: onnodige bijeenkomsten voorkomen, zoveel mogelijk thuis werken, niet meer zo jonge mensen in de luwte houden, sociale contacten beperken.
Dit betekent voor ons helaas dat de zaal  gesloten moet worden en wel met ingang van morgen, zaterdag 14 maart. Dit zal in elk geval gelden tot 1 april, maar misschien wel langer. De Algemene Ledenvergadering kan dus ook niet doorgaan op de 18e maart.
Laten we afspreken dat als de zaalactiviteiten hervat kunnen worden, we je bericht sturen per e-mail. Hopelijk duurt het niet zo lang.

Dank voor jullie medewerking,
Het bestuur

Update maatregelen betreffende ALLE wedstrijden i.v.m. Corona virus 12 maart 2020

Maastricht, 12 maart 2020
Betreft: Update competitie omtrent Coronavirus
Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus, de regeringsbesluiten en de adviezen van het RIVM heeft de NTTB besloten om de landelijke competitie tot en met 31 maart stil te leggen.
Wij als afdeling volgen dit besluit. Dit betekent dat er tot en met 31 maart geen wedstrijden gespeeld zullen worden. De niet gespeelde wedstrijden zullen opnieuw worden ingepland. Wanneer deze wedstrijden zullen worden gespeeld is op dit moment nog niet duidelijk. Wij zullen u hier zo snel als mogelijk over berichten.
Publicatie van dit bericht zal ook geschieden via Info ZuidWest, Facebook en de website.
Ik wil u vragen al uw leden op de hoogte te brengen van dit genomen besluit.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn de komende dagen/weken, zal ik u steeds op de hoogte brengen van de genomen beslissingen. U kunt dit volgen via Facebookpagina van de afdeling, de website van de afdeling en Info ZuidWest.
Ik hoop u hiermee voldoende in kennis gesteld te hebben. Mocht u als wedstrijdsecretaris nog vragen hebben, dan verneem ik graag van u. Gelieve uw leden op het hart te drukken mij niet persoonlijk te contacteren, maar eventuele vragen via u te stellen.
Met vriendelijke groet,
Ronald Brekelemans JCL
Alexander Heil SCL

Mededeling bestuur betreffende Corona virus

Beste tafeltennissers,
Het coronavirus komt steeds dichterbij; het heeft Goes en andere plaatsen in Zeeland bereikt. We willen allen gezond blijven natuurlijk en ook niet bijdragen aan verdere verspreiding er van. Er zijn regels gekomen onder andere van het RIVM om verspreiding tegen te gaan, en dat is een nationaal beleid.
Voor ons betekent dit dat:

  • wie zich goed gezond voelt kan in de zaal komen spelen
  • wie zich niet goed voelt blijft thuis of in elk geval komt niet in de zaal : dus wie een hoestje heeft mag er niet van uit gaan “dat het wel een griepje zal zijn” en koorts is zeker een reden om thuis te blijven
  • wie in de zaal toch moet hoesten, gebruikt een zakdoekje dat weggegooid wordt, of hoest in de holte van de elleboog
  • er worden geen handen gegeven of warme omhelzingen, ook niet na de mooiste partijen
  • extra nog het verzoek aan ieder om bij aankomst de handen met zeep te wassen.

Vlissingen, 10 maart 2020
Bestuur TTV Westerzicht

Zie ook link voor verdere informatie NTTB ZuidWest https://zuidwest.nttb.nl/coronavirus-en-sport/

Groot Zeeuws tafeltennistoernooi voor basisscholieren 2019

Groot Zeeuws tafeltennistoernooi voor basisscholieren

Vlissingen – Voor de 5e keer wordt dit jaar weer een groot Zeeuws Basisscholieren Toernooi Tafeltennis gespeeld. Tafeltennisvereniging TTV Westerzicht uit Vlissingen (West-Souburg) organiseert op woensdag 27 november 2019 één van de 8 voorronden in hun eigen locatie.Er doen dit jaar in totaal 8 verenigingen mee aan dit Zeeuws tafeltennistoernooi, in Middelburg TTC Middelburg, in Hulst Reynaert en SAR ‘72, in Yerseke TTV Yerseke, in Arnemuiden TTV Arnemuiden, in Zierikzee Scaldina, in gemeente Veere/Noord-Beveland SVNB Kamperland en in Vlissingen TTV Westerzicht
De finale wordt op 23 december 2019 (13u-16u)  in de accommodatie van TTC Middelburg (de Zandkuil) gespeeld.
Het basisscholierentoernooi wordt georganiseerd ter promotie van de tafeltennissport.
De sport die bijna elke jongere wel eens heeft gespeeld op het schoolplein of in de aula op school of op de camping tijdens zijn vakantie, kan ook bij een groot aantal clubs in de provincie worden beoefend.
Heb je je afgelopen zomer kostelijk vermaakt achter de tafeltennistafel op de camping?
Of speel je al een paar jaar rond-de-tafel op school of ping-pong op de wii, maar wil je nu wel eens ‘om het echie’ spelen?
Het toernooi is voor basisscholieren in de groepen 5 tot en met 8, al wordt er wel gespeeld in twee categorieën: groep 5/6 en groep 7/8.
Inschrijven moet in teams van twee personen. (voorwaarde voor de samenstelling van een team, er mogen geen 2 spelers in 1 team spelen die beiden al lid zijn van een tafeltennisvereniging uit één van de deelnemende verenigingen).
Een team kan samengesteld worden uit meisje/meisje, jongen/jongen, meisje/jongen maar als 1 speler van een school mee wilt doen dan kan dat ook, dan wordt hij/zij gekoppeld aan een speler van een andere school (indien aanwezig)
Deelnemers moeten dus naam van school, groep, eigen naam én hun teamgenoot en eigen emailadres (géén school emailadres) doorgeven.
Alle leerlingen groepen 5,6,7 en 8 in de gemeente Vlissingen krijgen een mail via school waar alle info in staat. Schrijf je dus snel in voor het evenement op de aan school verstrekte inschrijflijst of mail zelf naar de contactpersoon van tafeltennisvereniging TTV Westerzicht: Ed Sleijpen, via emailadres jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl. onder vermelding van “scholierentoernooi 2019”
Sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 20 november 2019
TTV Westerzicht biedt de ingeschreven deelnemers van de voorronde de kans om op de woensdagmiddagen 13 en 20 november tussen 13.30u tot 17.00u langs te komen, om gratis te trainen/oefenen in hun zaal aan de van Doornlaan 33a te West-Souburg onder de begeleiding van 2 trainers van onze vereniging. Leenbatjes zijn aanwezig
Op deze dag strijden de teams eerst in de deelnemende plaatsen om de prijzen.
De voorronden vind plaats op woensdagmiddag 27 november van 13u – 18u  en word in Vlissingen gespeeld in de accommodatie van TTV Westerzicht.
De beste teams van groep 5/6 en groep 7/8 van elke locatie worden uitgenodigd om in Middelburg te strijden om de provinciale titels voor de beste scholierenteams.
Deze grote finale is op 23 december 2019 (13u-16u) in sportaccommodatie ‘de Zandkuil’ te Middelburg
De doelstelling van de Zeeuwse tafeltennisverenigingen is om zoveel mogelijk jeugd kennis te laten maken met de tafeltennissport.
Door ook vakleerkrachten te betrekken hopen de clubs dat de sport ook onderdeel wordt tijdens schoollessen en daardoor kinderen de weg naar de tafeltennis verenigingen weten te vinden.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.facebook.com/Zeeuws Basisscholierentoernooi Tafeltennis, of www.zeeuwsbasisscholierentoernooi.nl
Wilt u meer weten van de tafeltennis vereniging TTV Westerzicht zelf, dan kunt u info vinden op www.ttvwesterzicht.nl en/of onze facebookpagina www.facebook.com/ttvwesterzicht/ Ed Sleijpen, jeugdtrainer TTV Westerzicht

45 jaar bestaan vereniging 1-10-1974 / 1-10-2019

Tafeltennis vereniging Westerzicht werd op 1 oktober 1974 opgericht in de wijk Westerzicht in Vlissingen (vandaar de naam) en is later verhuist naar de van Doornlaan in West-Souburg.
Op zaterdag 28 september wordt het 45 jaar bestaan gevierd van 16.00u tot +/- 22.00u voor alle leden met een klein koud buffet en er worden in de zaal Oud Hollandse spelletjes gespeeld.
“Oud” leden zijn ook van harte welkom en ook zij kunnen zich aanmelden vóór 14 september bij de activiteitencommissie via mailadres ttvwester@ttvwesterzicht.nl o.v.v. 45 jaar bestaan.
Ook duidelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en met hoeveel personen u wilt komen zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
Om deel te nemen wordt aan alle deelnemers een kleine vergoeding van * € 10,00 pp gevraagd, kinderen t/m 12 jaar € 7,50 (consumpties zijn voor eigen rekening en in de zaal te verkrijgen)
* Inschrijven verplicht tot betaling
u kunt ook deze info vinden op de website www.ttvwesterzicht.nl en op de Facebookpagina https://www.facebook.com/ttvwesterzicht/
Mochten er ondanks toch nog vragen zijn dan kunt u deze mailen op bovenstaand mailadres
Wij hopen op een grote opkomst in onze zaal, van Doornlaan 33A te West-Souburg.

Yvonne van Eenennaam en Ed Sleijpen, activiteitencommissie

Dynamic Tennis

Sinds een aantal weken kunnen alle leden in onze zaal terecht om deel te nemen aan Dynamic tennis op de woensdag middagen van 13u tot 17u

Hier stond ook nog een stukje over geschreven in de Bode, zie de link: https://www.internetbode.nl/reader/27072/87098/nu-ook-dynamic-tennis-bij-ttv-westerzicht

Ook niet leden kunnen hier terecht om eens een kijkje te komen nemen naar deze nog vrij onbekende sport en wie weet is er belangstelling voor om eraan deel te nemen.

Dus elke woensdag middag kan men terecht, dus wie weet zien we u in de zaal

Ed Sleijpen, alg. bestuurslid TTV Westerzicht

Clubkampioenschappen 2019

Op 5 januari 2019 hebben de jeugd en senioren de clubkampioenschappen gespeeld
Hier de uitslagen bij de jeugd:
Poule A
1e plaats en clubkampioen Manuel Murre
2e plaats Laura Bakker
3e plaats Dyani Veira
4e plaats Hao Guo
Poule B
1e plaats Sven van Nugteren
2e plaats Wesley Peters
Poule C
1e plaats Jonathan van de Gruijter
2e plaats Samuël van de Gruijter

Hier de uitslagen bij de senioren
Poule A
1e plaats en clubkampioen Maurits van Luijk
2e plaats Ed Sleijpen
3e plaats Dyani Veira
4e plaats Gijs van der Lee
5e plaats Martin Poortvliet
6e plaats Hao Guo
een speciale dank aan Julian Flamman die iedereen in poule A het moeilijk heeft gemaakt en af heeft gezien van de 1e plaats
Poule B
1e plaats Ger van Leeuwen
2e plaats Ton Nuiten
3e plaats Hans van der Haven
4e plaats Ferdinand Vangheluwe
5e plaats Abheeru Daansen