Spelregels

Je spelregelkennis verbeteren ? Kijk dan eens op de volgende site: https://www.tafeltennismasterz.nl/ en test je kennis

Enkelspel

Het spel begint telkens met een opslag, de serverende speler speelt eerst de bal op zijn eigen veld en daarna moet de bal op de helft van tegenspeler worden gespeeld. Er wordt om de 2 punten geserveerd. Bij een netservice wordt de bal opnieuw gespeeld, tenzij de bal via het net de tafel niet meer raakt dan is het een punt voor de tegenstander. De ballen die daarna worden gespeeld moeten steeds rechtstreeks van de ene naar de andere helft worden gespeeld. Bij elke fout is het een punt voor de tegenspeler. Het is dus niet zo als bij tennis dat je na een foute service nog een keer mag serveren.

Er wordt om de twee punten geserveerd, wie het eerst 11 punten heeft behaald wint de game. Tenzij het 10-10 is dan moet er om de beurt worden geserveerd totdat er een verschil ontstaat van 2 punten. Na iedere game wordt er gewisseld van kant.

Het spel is gewonnen als er bij best of five, 3 games zijn gewonnen. Als er door iedere speler twee games zijn gewonnen wordt er een vijfde game gespeeld. Als de vijfde game wordt gespeeld dan wordt er bij 5 punten van speelhelft gewisseld.

Dubbelspel.

Je speelt met vier personen, twee personen per speelhelft. Je moet om de beurt slaan. Met de service moet je de bal eerst op het rechtervak van je eigen speelhelft en daarna op de rechterspeelhelft van de tegenstanders komen. De bal moet dus diagonaal over de tafel gespeeld worden. Dit geldt alleen voor de service, tijdens het vervolg van het spel mag de bal overal op tafel geslagen worden.

Als de bal bij de opslag het net raakt dan moet er opnieuw geserveerd worden, tenzij de bal in het linkervak geserveerd wordt of de tafel helemaal niet raakt, dan is het automatisch een punt voor de tegenspelers. Net zoals bij het enkelspel wordt er om de twee punten geserveerd. De telling gaat hetzelfde als bij het enkelspel.

De tafel.

Het oppervlak van de tafel, genaamd het “speelvlak” moet rechthoekig zijn, 274 cm lang en 152,5 cm breed en moet in een horizontaal vlak 76 cm boven de vloer liggen. Het speelvlak moeten 2 gelijke vlakken zijn, gescheiden door het net. De meeste tafels die in omloop zijn, zijn groen, er zijn ook wel blauwe tafels. In het midden van de tafel loop een witte lijn, deze is voor de service ontvangst bij de dubbel.

 Het net

De netcombinatie bestaat uit het net, de bevestiging van het net en de net posten, inclusief de klemmen waarmee de netposten zijn bevestigd. Het net wordt gespannen door een koord, die aan beide einden aan een verticale netpost van 15,25 cm hoog is bevestigd. De buitenzijden van de netposten zijn 15,25 cm van de zijlijn verwijderd. De bovenkant van het net moet zich over de hele lengte 15,25 cm boven het speelvlak bevinden.

De bal

Er zijn heel veel verschillende ballen, de normale ballen zijn wit of oranje. Met deze ballen worden competities en toernooien gespeeld. Dan zijn er ook nog de zogenaamde fun ballen. In alle kleuren en maten. Er is echter maar één officiële maat waar mee gespeeld mag worden namelijk de 40 mm bal. ( de vorige bal was 38 mm.) Deze nieuwe bal heeft als nut om het tafeltennis aantrekkelijker te maken voor het publiek. De bal moet zuiver rond zijn met een diameter van 40 mm.

Lijmen in accommodaties per direct verboden!
http://www.vk.tv/video/1046945

Tijdens de Wereldkampioenschappen in mei 2007 heeft de ITTF besloten dat lijmen die schadelijke vluchtige bestanddelen bevatten met onmiddellijke
ingang niet langer goedgekeurd zijn. Alle goedkeuringen van lijm zijn vanaf mei 2007 ingetrokken. In de bijlage treft u de officiële tekst aan van de ITTF. Ook de Nederlandse vertaling van deze officiële tekst is in de bijlage opgenomen.

Het Hoofdbestuur van de NTTB is gehouden aan dit besluit maar staat hier ook volledig achter en adviseert spelers en verenigingen, conform het besluit van de ITTF, met onmiddellijke ingang niet langer lijmsoorten te gebruiken die schadelijke vluchtige bestanddelen (VCs) bevatten. Hieronder vallen lijmen met organische en anorganische bestanddelen met uitzondering van water.
Elke speler, of in het geval van minderjarigen zijn/haar ouders, heeft de 
verantwoordelijkheid te stoppen met het gebruik van lijm die schadelijke VCs bevatten. Spelers die toch dergelijke lijmsoorten gebruiken, doen dit óp eigen risico. De NTTB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen of gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke lijmen. Het Hoofdbestuur adviseert derhalve alle spelers dringend om andere lijmsoorten te gebruiken. Bijvoorbeeld lijmsoorten op waterbasis, die vrij zijn van schadelijke vluchtige bestanddelen. Echter, ook sommige lijmsoorten op waterbasis bevatten
schadelijke bestanddelen en moeten bijgevolg vermeden worden.

Het Hoofdbestuur heeft daarom het volgende besloten:

1. Vanaf 15 september 2007 geldt in alle accommodaties waar tafeltennis wordt gespeeld een verbod om te lijmen in gesloten ruimtes ongeacht of de ruimte geventileerd is. Dat houdt in dat in de gehele accommodatie niet gelijmd mag worden. Het verbod geldt voor alle lijmen, met of zonder VC’s.
Lijmen kan alleen geheel op eigen risico in de buitenlucht. Dat geldt voor iedereen, zowel jeugd als senioren.

2. Vanaf 15 september 2007 zal bij evenementen onder auspiciën van de NTTB
worden gecontroleerd op het lijmen in gesloten ruimtes. Onder evenementen
verstaan we competities, toernooien, meerkampen en andere wedstrijdvormen
die in dit kader worden gehouden. Alle evenementen waarvan de uitnodigingen reeds zijn verzonden, vallen ook onder dit besluit.

3. Indien direct voor of tijdens een evenement (een toernooi of competitiewedstrijd) geconstateerd wordt dat er gelijmd wordt binnen de
accommodatie, dan is de betreffende persoon strafbaar.

4. Indien bij een toernooi geconstateerd wordt dat een deelnemer (of begeleider van de deelnemer) de onder punt 1 beschreven regel overtreedt, dan volgt direct uitsluiting van het gehele (lopende) toernooi waaraan op dat moment wordt deelgenomen. Bij toernooien krijgt de bondsvertegenwoordiger de bevoegdheid om deze maatregel uit te voeren.
Indien er geen bondsvertegenwoordiger aanwezig is, dan is dat de toernooileider.

5. Indien bij een competitiewedstrijd geconstateerd wordt dat een deelnemer (of begeleider van de deelnemer) de onder punt 1 beschreven regel overtreedt, dan volgt direct uitsluiting van alle te spelen partijen van de competitiewedstrijd waaraan op dat moment wordt deelgenomen. Bij competitiewedstrijden heeft de bondsscheidsrechter de bevoegdheid om deze maatregel uit te voeren. Verder zullen door het Hoofdbestuur aan te wijzen personen ook de bevoegdheid krijgen deze maatregel uit te voeren voor alle competitiewedstrijden zonder bondsscheidsrechter.

Deze maatregelen zijn voorlopig van kracht ongeacht de gebruikte lijm(en). Per 1 januari 2008 is lijmen met VC-houdende lijm bij jeugdevenementen niet meer toegestaan, ook niet in de buitenlucht. Hierop zal bij jeugdevenementen worden gecontroleerd met meetapparatuur waarmee het onderscheid tussen lijm(en) met en zonder VC’s kan worden vastgesteld.
Indien de NTTB op 1 januari niet kan beschikken over deze meetapparatuur, zal controle plaatsvinden vanaf het moment dat de meetapparatuur beschikbaar is. Wanneer iemand die in een jeugdcompetitie of jeugdtoernooi speelt wordt betrapt op het gebruik van lijm(en) met VC’s volgt diskwalificatie.

Wedstrijd reglement:

http://www.nttb-zuidwest.nl/seizoen0708/competitieregelement.pdf

Je spelregelkennis verbeteren ? Kijk dan eens op de volgende site: https://www.tafeltennismasterz.nl/ en test je kennis.