Bestuur

** mailadressen NIET voor commerciële doeleinden te gebruiken (privacywet)
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter:
Ger van Leeuwen tel: 0118-462930

email: voorzitter@ttvwesterzicht.nl

Secretariaat:
Jaap Versteeg tel: 0118-471831

e-mail: secretariaat@ttvwesterzicht.nl

Penningmeester/ledenadministratie:
Jeffry van Beek, tel: 06-2809 6785

e-mail: penningmeester@ttvwesterzicht.nl

Algemene bestuursleden:
Frans Daniëls tel: 0118-410684
email: fdaniels@zeelandnet.nl
Richard Trimpe tel: 06-83220747
email: richardtrimpe@hotmail.com
Ed Sleijpen tel: 06-46285863
email: jeugdtrainer@ttvwesterzicht.nl

Niet bestuurlijke functie’s binnen de vereniging:

Wedstrijdsecretariaat Senioren:
Maurits van Luijk tel: 06-18834030

e-mail: wedsecrenior@ttvwesterzicht.nl

Wedstrijdsecretariaat Jeugd:
Ed Sleijpen tel. 06-46285863
e-mail: wedsecrjeugd@ttvwesterzicht.nl

Vertrouwenspersoon
Onze vereniging heeft geen vertrouwenspersoon. Mocht je toch te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten, neem dan contact op met Liesbeth van der Meer van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Zij is te bereiken via 06 3612 1487.
Of mail naar: www.vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl
Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.
Telefoon: 0900 – 202 55 90 of WhatsApp: 06 – 53 646 928 of per
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl