Beleidsplan TTV WESTERZICHT

Zodat onze vereniging in de toekomst nog bestaansrecht zal hebben is er een beleidsplan gemaakt waarin we zoveel mogelijk punten gezet hebben waar we aan moeten werken zodat de vereniging kan blijven bestaan.
Dit is géén “moeten” voor een vereniging maar het bestuur vond het toch belangrijk om het te hebben zodat eraan gewerkt kan worden.
In de bijlage kan het beleidsplan ingezien worden
*beleidsplan
Mochten hierover nog vragen zijn dan kunt u bij:
voorzitter Ger van Leeuwen (voorzitter@ttvwesterzicht.nl)
secretaris Jaap Versteeg (secretariaat@ttvwesterzicht.nl) terecht

Namens het bestuur,
Ed Sleijpen