Contributie

per jaar per maand
Jeugd recreatie € 99,50 € 8,30
Jeugd competitie € 139,00 € 11,60
Senioren recreatie € 130,00 € 10,90
Senioren competitie € 180,00 € 15,00
Senioren zeevarenden etc. € 79,00 € 6,60
Stille leden € 62,00 € 5,50
Donateurs € 13,20 € 1,10

Betaling contributie: De contributie wordt elke maand automatisch geïncasseerd op de 5e dag van de maand. Als deze dag in het weekend valt dan is het de eerstvolgende werkdag.
Wij incasseren via de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. Ons Incassant ID is: NL67ZZZ403099090000.
IBAN-nummer: NL23 RABO 0126 1148 70 t.n.v. TTV Westerzicht BIC-code: RABONL2U

Jeugdsportfonds
Alle kinderen moeten kunnen sporten!
Het jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Klik voor meer informatie hierover op de website:   https://jeugdfondssportencultuur.nl


Opzeggen lidmaatschap

Schriftelijk of via email bij de penningmeester
Er is een opzegtermijn van 3 maanden.