Van de Voorzitter

We zijn onderweg in 2024. Het jaar dat we 50 jaar bestaan!
Een feestjaar moet dat worden. Omdat de open dag vorig jaar een groot succes was, willen we dat in het feestjaar herhalen.
Hou de datum van zaterdag 20 april 2024 vrij in je agenda.

Omdat er in Zeeland 4 verenigingen in 2024 50 jaar bestaan (Scaldina uit Zierikzee, TTV Kapelle, Yerseke en TTV Westerzicht) is besloten om gezamenlijk op te trekken. Er is n.l. op 29 juni in Kapelle en toernooi van de 4 verenigingen samen. Dit toernooi is toegankelijk voor alle senioren. Ook recreanten. Houd deze datum dan ook vrij in je agenda.
Ook supporters zijn die dag van harte welkom. Meer info volgt spoedig.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Onze jongste donateur: Micky Frenkie