REGELS VOOR DE ZAAL IN CORONATIJD met ingang van 01-09-2020

01-09-2020
REGELS VOOR DE ZAAL IN CORONATIJD met ingang van 01-09-2020 .
Aanleiding: uitbraak van Coronapandemie sinds februari 2020. Eerste ingreep door het bestuur op 10 maart met handen wassen. Zaal gesloten op 13 maart, heropend op 1 juli. 

 1. Ieder die zich niet helemaal gezond voelt blijft thuis. Wie een huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten; wie kortgeleden corona infectie heeft gehad; wie de laatste 2 weken contact heeft gehad met een huisgenoot/gezinslid met corona infectie en wie zelf nog in quarantaine is mag niet naar de zaal komen. Sporters die kennelijk ziek zijn, hoesten of niezen kunnen naar huis gestuurd worden door de leider op dat moment of barmedewerker.
 2. De anderhalve meterregeling is leidraad voor deze regels. Geef ieder ander daarom de ruimte, houd steeds anderhalve meter afstand. Tijdens het spel geldt dit niet voor de spelers en voor jeugd onder de 18 jaar geldt geen beperking tot elkaar, maar wel tot ouderen. ( jeugd jonger dan 13 jaar is helemaal vrij).
 3. Er mogen niet meer dan 20 personen tegelijk in de zaal aanwezig zijn inclusief barmedewerkers. Als dat aantal is bereikt moet een nieuwkomer dus wachten tot een ander naar buiten komt.
 4. Om verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen mag een speler maar naar twee spelperioden per week komen
 5. De bar is nauw om anderhalve meter te kunnen handhaven. Er mogen dus alleen 6 personen zich in de bar ophouden, anders dan de barmedewerkers, zittend tegen de achtermuur met anderhalve meter tussenruimte.
 6. De dames- en de herenkleedkamer zijn open, maar de hygiëneregels en anderhalve meterafstand moeten in acht worden genomen. Kom bij voorkeur dus aan in spelkleding.
 7. De douches blijven dicht; dus thuis douchen. De toiletten natuurlijk alleen bij hoge nood te gebruiken. De bovenkamer is gesloten.
 8. De ventilator en de afzuiging in de bar worden meteen bij het begin van het gebruik van de zaal op maximaal aangezet.
 9. ‘Bij binnenkomst ligt er een presentielijst waarop de speler zijn naam zet, zodat die zo nodig teruggevonden kan worden, maar ook waarmee die aangeeft dat hij alle vragen op de lijst met gezondheidsvragen die daar ligt met nee beantwoordt. (zie punt 1). De formulieren worden voor geen enkel ander doel gebruikt; ze worden twee weken bewaard, waarna ze vernietigd worden.
 10. Bij binnenkomst  worden de handen ontsmet door te wassen met zeep of met handalcohol. Ieder zorgt dat die papieren zakdoekjes bij de hand heeft voor onverwachte hoest/niesbuien.
 11. Er is eenrichtingsverkeer met de klok mee: van de ingang meteen links naar de herenkleedkamer, rechtsaf naar de tafels en tussen de tafels door, naar rechts en terug naar de uitgang/zithoek.(zie de pijlen op de wand)
 12. Er kan van speelhelft gewisseld worden, maar volg dan de richting met de klok mee ( is linksom)
 13. Aan 4 tafels kan gespeeld worden, ze staan ver genoeg uit elkaar, gescheiden door hekjes
 14. Tussen  de eerste tafel en de bar wordt een zitje klaar gezet met stoelen op anderhalve meter afstand (afgezet met hekjes); sjouw niet met de stoelen.
 15. Er worden geen handen geschud, noch geknuffeld. Een knikje moet voldoen bij de begroeting, bij de felicitatie en om te bedanken.
 16. Ook dubbelspel kan plaats vinden; na het spel geldt de anderhalve meterregeling weer.
 17. Omdat het balletje steeds met de vingers aangeraakt wordt, wordt het na de wedstrijd ontsmet met alcohol voordat het de koker in gaat . De tafels worden bij het begin van elke sessie schoon gemaakt met een sopje.
 18. Dynamic Tennis kan doorgaan met enkelspel en dubbelspel.( maar tijdelijk nog gesloten)
 19. Wissel geen batjes uit. Reinig de rackets met alcohol tussen de partijen
 20.  Een barbestelling wordt op afstand gedaan, waarna de barmedewerker de consumptie op de hoek van de bar plaatst, waar die wordt opgehaald. (De regel dat geen consumpties in de zaal mogen worden gebracht, vervalt dus tijdelijk). Lege glazen worden teruggezet op een tafeltje bij de baringang.
 21. Barmedewerkers dragen handschoenen. Contant geld  kan hierdoor wel gebruikt worden
 22. Deurkrukken en kranen worden bij het begin van elke sessie met alcohol schoon gemaakt tijdens de spelsessies (door barmedewerker).  Aan het eind van elke spelsessie worden de wc’s schoon gemaakt.

22. De regels gelden ook voor bezoekers zoals competitiegasten, publiek.

Tot slot:
Sportief gedrag met respect voor de andere leden/spelers waarbij de ander afstand gegund wordt en ruimte, is nu van groot belang. Premier Rutte legt steeds de nadruk er op dat we het samen moeten doen, maar hier geldt ook dat ieder zich individueel moet inspannen en zijn eigen verantwoordelijkheid moet dragen, en ook anderen daar op mag aanspreken.
De zaal is open:
maandag  16.00 uur tot 17.00 uur – jeugd tot 12 jaar (beginners)
19.00 uur tot 21.00 uur – training voor competitie
dinsdag     09.00 uur tot 10.00 uur – Gym.Ver. DIOS 
10.30 uur tot 11.30 uur – Zumba
13.30 uur tot 17.00 uur – senioren/recreanten
19.00 uur tot 20.00 uur – jeugd vanaf 12 jaar
20.30 uur tot 21.30 uur – dansles
woensdag  13.00 uur tot 17.00 uur – dynamic tennis Tijdelijk dicht
19.00 uur tot 24.00 uur – vrij voor allen
donderdag  09.30 uur tot 11.00 uur – Gym.Ver. DIOS
16.30 uur tot 17.30 uur – jeugd tot 12 jaar (beginners)
19.00 uur tot 20.00 uur – jeugd vanaf 12 jaar
vrijdag       10.30 uur tot 11.30 uur – Zumba
19.00 uur tot 24.00 uur  als er competitie is, anders tot 21.00 uur
zaterdag    12.00 uur tot 17.00 uur – jeugdcompetitie (geen training)

Dit stuk is geschreven met raadpleging van de Afwegingen Binnensport van de Rijksoverheid, met Aanvullingen van de NTTB en met raadpleging van het Algemeen Protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF van 10 augustus 2020. Het bestuur houdt de ontwikkelingen goed  in de gaten zodat, zo dra het kan, de maatregelen versoepeld worden.
Van het bestuur,
TTV Westerzicht, 01-09-2020
ACJ