Mededeling bestuur betreffende Corona virus

Beste tafeltennissers,
Het coronavirus komt steeds dichterbij; het heeft Goes en andere plaatsen in Zeeland bereikt. We willen allen gezond blijven natuurlijk en ook niet bijdragen aan verdere verspreiding er van. Er zijn regels gekomen onder andere van het RIVM om verspreiding tegen te gaan, en dat is een nationaal beleid.
Voor ons betekent dit dat:

  • wie zich goed gezond voelt kan in de zaal komen spelen
  • wie zich niet goed voelt blijft thuis of in elk geval komt niet in de zaal : dus wie een hoestje heeft mag er niet van uit gaan “dat het wel een griepje zal zijn” en koorts is zeker een reden om thuis te blijven
  • wie in de zaal toch moet hoesten, gebruikt een zakdoekje dat weggegooid wordt, of hoest in de holte van de elleboog
  • er worden geen handen gegeven of warme omhelzingen, ook niet na de mooiste partijen
  • extra nog het verzoek aan ieder om bij aankomst de handen met zeep te wassen.

Vlissingen, 10 maart 2020
Bestuur TTV Westerzicht

Zie ook link voor verdere informatie NTTB ZuidWest https://zuidwest.nttb.nl/coronavirus-en-sport/