Afscheid bestuursleden

Op de ledenvergadering van 25 februari 2015 heeft het bestuur afscheid genomen van een tweetal clubiconen: Jaap Versteeg en Rinus van Breen.
Zij waren niet meer herkiesbaar en maken plaats voor Johan Meijer en Hans Wamelink. Tevens zijn er nog twee extra bestuursleden toegetreden: Ed Sleijpen en Marleen Rottier. Deze laatste zal binnenkort de functie van Monica (penningmeester) overnemen.
Jaap en Rinus: Bedankt voor al die jaren van inzet voor onze vereniging!

Afscheid Rinus vna Breen Afscheid Jaap Versteeg